Català     Español     English

Que fem?

L’OETI organitza any rere any el Festival Internacional de l'Audiovisual de Barcelona (FIAB), el Fòrum Mundial de la Televisió Infantil i les Jornades de l’Observatori. Totes aquestes activitats es realitzen durant el mes de Novembre a Barcelona en el marc de la Setmana de les Pantalles Sanes de l´OETI.

A més, l´OETI  participa al llarg de l’any en moltes altres iniciatives relacionades amb l'alfabetització audiovisual. I és que la possibilitat de sumar esforços a nivell mundial sobre l’anomenada “Media Literacy” és l’objectiu principal d’una entitat que, des del primer dia, s’ha caracteritzat per la seva aferrissada defensa d’uns continguts audiovisuals ètics i de qualitat i d´una infància amb criteri audiovisual.

L’OETI avui s’ha consolidat com a entitat acreditada i reconeguda internacionalment en el món de l’educació en valors. És per això mateix que organitzem jornades i diferents activitats i també participem en d’altres, tant a nivell gubernamental com no gubernamental, nacional com internacional. 

FIAB

L'Observatori Europeu de la Televisió Infantil, OETI, organisme creat en 1997 amb el suport del comissari europeu, Sr. Marcelino Oreja, desenvolupa les seves activitats sota la premissa que els continguts en la televisió haurien de ser formatius, educatius i entretinguts.

Es va albirar la creació de l'Observatori com a element aglutinador d'esforços individuals i per afermar els treballs del Fòrum FMTI (Fòrum Mundial de la Televisió Infantil), del FIAB (Festival Internacional de l'Audiovisual de Barcelona), esdeveniments iniciats a Barcelona l'any 1997.

Des de llavors, l'Observatori promou la realització anual del FIAB, del FMTI i de les Jornades de l'Observatori en el mes de Novembre a més d'altres activitats singulars.

L'Observatori pretén ser un autèntic punt d'observació, informació, pedagogia i consell sobre la televisió infantil i els mitjans de comunicació, en general.

FMTI

Vol ser un instrument al servei dels nens, pares, educadors, responsables polítics, productors, directors-realitzadors, encarregats de programacions i, en general, per tots aquells que participen en el meravellós i complex món de latelevisió infantil.

Es tracta de crear una instància de discussió i d'estudi interdisciplinari per a la crítica dels programes infantils i els seus continguts des d'un punt de vista ètic i dins d'aquesta interdisciplinarietat hi ha moltes aportacions: pedagògiques, psicològiques, filosòfiques etc.

Volem consolidar un espai de debat on es puguin conèixer tant les realitats existents com les no existents de l'apartat de la televisió infantil al món i abordar qüestions que van des de l'ètica a la creativitat.

Hi ha moltes sensibilitats al món que requereixen o millor dit exigeixen un canvi de rumb cap a aquest país dels continguts ètics, que el OETI obert a tot tipus de contribució vol albirar en un futur no llunyà la possibilitat d'un gran canvi.

JOBUn canvi que a tots ens preocupa i que motiva els nostres esforços: l'adequació del món imaginari dels milions de nens i nenes en aquest país dels continguts ètics.

Aquest esforç d'investigació i proposta ha de servir perquè la comunitat, tant nacional com a internacional i la societat, en general, obri els seus ulls davant una necessitat òbvia però massa oblidada... la lluita perquè els continguts ètics, "educatius, formatius i lúdics", adquireixin el paper preponderant que els ha de correspondre en els mitjans de comunicació audiovisual d'una societat democràtica, plural i lliure.

L'esmentat coneixement de l'estat real de la qüestió: infància i joventut/ mitjans de comunicació, ens permetrà suggerir, amb l'ajuda de tots aquells que estan treballant en el tema, unes línies de treball que puguin ajudar al fet que els continguts dels programes televisius siguin cada vegada més formatius, educatius i, al mateix temps, entretinguts.

OBJECTIUS

  • Constituir-se com un centre d'observació i seguiment de les diverses accions relacionades amb la televisió infantil: legislacions, produccions, consum etc.
  • Estudiar i analitzar l'evolució dels continguts dels programes de televisió infantil i dels seus derivats multimèdia, proposant models d'anàlisis i realitzant investigacions sobre la seva evolució en el temps i de comparació entre diferents països i televisions.
  • Promoure una xarxa de cooperació estable (RCE), gabinets d'estudi, etc. entre els diversos grups que des de les universitats, els centre d'investigació i les televisions s'ocupen d'estudiar la televisió infantil.
  • Crear i desenvolupar temes adequats per a la formació contínua en matèria de televisió i multimèdia per a nens. Amb aquesta finalitat el OETI cooperarà amb universitats, centres educatius i, en general, amb entitats vinculades al món de la formació.
  • I publicar periòdicament informes que analitzin els diversos aspectes de la televisió infantil i proposin accions i solucions per al futur: Els Treballs del Naos.

www.oeti.org
observatori@oeti.org
Condiciones de uso · Protección de datos