Català     Español     English

Presentació

Fòrum Mundial de la TV Infantil

Un espai per a reflexionar, opinar i descobrir audiovisuals per a infants i joves basats en valors socialment positius.

El Fòrum és un lloc de debat per impulsar els continguts en la producció televisiva dirigida cap a la quitxalla.Un centre d'observació, informació, pedagogia i consens sobre la televisió infantil. 

El Fòrum és interessant perquè hi ha molts mercats, moltes iniciatives sectorials, però no hi ha un espai de debat platònic, en el sentit d'un espai en el qual puguin participar totes les persones que, d'alguna manera, col·laboren i fan possible que existeixi televisió per a la quitxalla.
El Fòrum es converteix en el pretext per a la discussió, anàlisis i reflexió sobre els continguts de la televisió. També és un instrument per a aquelles persones que fan televisió i és un punt de trobada per a totes aquelles persones que s'han involucrat amb el tema.

Un moment de reflexió per a la preocupació i motivació: un espai "infantil" com espai de col·laboració dins de les activitats de l'OETI.
En el món, amb aquests dos grans conceptes de televisió i infància, es poden fer moltes coses, però és necessari refermar un lloc de debat i un lloc que vulgui ser, al llarg del temps, un referent.

És per aquest motiu, que el Fòrum pretén ser multidisciplinar: vol projectar els fets, inquietuds i solucions reals o possibles de dur a bon port per enfrontar el tema en qüestió.

El Fòrum vol, d'aquesta manera, impulsar els continguts ètics en la producció televisiva dirigida als nens, nenes i joves, en general.OBJECTIUS: Consolidar un espai de debat multidisciplinar, una àgora moderna on es pensi i es dialogui sobre les diverses realitats de la televisió infantil. I on també es promoguin els valors relacionats amb els drets humans, la democràcia i els drets dels nens i nenes.
Promoure l'anàlisi, l'estudi i la reflexió sobre els continguts de la televisió infantil.
Estimular, suggerir i promoure la producció de programes de qualitat per a la infància, cooperant a diferents nivells en l'estudi, el disseny i la concepció de les noves produccions.
Consolidar l'OETI com un espai estable per a la formació, pedagogia i difusió dels ingredients que constitueixen la televisió per a la infància i la joventut.

El FMTI amb l'objectiu de promoure la cooperació i la innovació en matèria de televisió infantil s'ocuparà de:
Crear grups de treball i col·laboració entre els diversos agents de la televisió infantil: creadors, productors, distribuïdors, programadors, psicòlegs, educadors, etc.

Organitzarà jornades i seminaris per al debat, la reflexió i la difusió de la televisió infantil que es plasmarà en l'edició anual del llibre del Fòrum.
Promourà la trobada entre les autoritats, les institucions i les entitats socials i ciutadanes europees i mundials amb l'objectiu de promoure la televisió infantil de qualitat.

Realitzarà campanyes socials, accions i publicitat amb l'objectiu d'augmentar la consciència social sobre la necessitat de fomentar una televisió infantil de qualitat.

Crearà un sistema d'homologació de la qualitat dels programes infantils amb la finalitat de fomentar un estàndard de producció d'acord amb els valors que han inspirat la constitució del FMTI.

L'objectiu és que en aquest Fòrum els responsables de televisió i els responsables del món de la infància, inclosos els nens, puguin elaborar instruments de discusió. I construir instruments estratègics per després passar a les aplicacions tàctiques.

 

www.oeti.org
observatori@oeti.org
Condiciones de uso · Protección de datos