Català     Español     English

Bases del Festival

FIAB – FESTIVAL INTERNACIONAL DE L’AUDIOVISUAL DE BARCELONA

El FIAB és un festival d’audiovisuals, considerant l’audiovisual qualsevol discurs construït a base d’imatges i sons en algun tipus de suport, independentment del gènere, ja sigui fotoquímic o electrònic (2K, 4K, HD, SD etc.), lineal o interactiu (videojoc) que continguin certs valors humanitaris que afavoreixin la convivència democràtica, i el creixement com a persones sociables, especialment si van dirigits a la infància o tracten sobre la infància.

BASES
1. Els audiovisuals presentats seran sotmesos a una preselecció abans de ser acceptats i optaran a qualsevol de les categories a criteri del Comitè de Selecció.

2. Acceptem audiovisuals curts de 30 segons fins a una màxima de 100 minuts. Si es tracta d’una sèrie, aquesta duració s'aplica per capitol.

3. Per a que la producció sigui acceptada, necessitem rebre els següents elements dins de les dates límit:

-El formulari d’inscripció degudament complimentat en la nostra pàgina web amb tots els títols de crèdit complets i amb firma i data en declaració de l’autoria i acceptació dels reglaments del Festival abans del dia 31 de maig de 2013.
-Un fotograma de l’obra és imprescindible per al catàleg. Cal, doncs, entregar una còpia, ja sigui: 1) en paper fotogràfic d’alta qualitat, 2) via Internet en format JPEG a fiab@oeti.org 3) en CD Rom o 4) adjunt al formulari d'inscripció. Les produccions que s’enviïn sense incloure la imatge no podran entrar en el procés de selecció.
-Una còpia de la producció en DVD, i si es possible en Blue Ray o 35 mm, o enviar per correu electrònic un enllaç a un núvol, qualsevol sistema digital.

 LES PRODUCCIONS QUE NO SIGUIN EN IDIOMA CASTELLÀ O CATALÀ HAN DE TENIR SUBTÍTOLS EN CASTELLÀ, CATALÀ O EN ANGLÈS. Es recomana que les produccions fetes en català també s’acompanyin de subtítols per tal de facilitar la seva projecció internacional. Els enviaments realitzats per correu hauran de dur la data de sortida segellada per tal de justificar la seva posterior arribada el dia 30 de juny de 2013.
-Si la pel•lícula està en un idioma que no és el castellà, fa falta una còpia del guió en castellà o en anglès. Es pot lliurar amb suport disquet en "word" o "txt", o enviar-lo per correu electrònic a: fiab@oeti.org.
-Material de premsa (opcional)

4. Qualsevol pel·lícula admesa a competició que tingui la propietat d’un patrocinador, ha d’adjuntar una autorització per separat per a poder competir.

5. La informació continguda al formulari d’inscripció serà considerada com la més vàlida i serà la base per a confeccionar el catàleg i el programa de difusió del Festival.

COMPETIDORS PER AL PREMI HUMANITARI
6. Es consideraran tots els formats i gèneres (ficció, documental, docudrama, dibuix animat, animació, etc.) susceptibles de ser emesos per televisió i cinema i dirigits a un públic infantil i/o adult que destaquin o emetin valors humanitaris com la solidaritat, els drets de la infància, el respecte, la tolerància, la diversitat, etc. Els valors difosos han d’estar d’acord amb la Convenció Internacional dels Drets dels Nens i Nenes.

7. La data límit de producció de l’audiovisual, per optar al Premi Humanitari, serà posterior al 31 de desembre de 2009 i sense límits per optar a les altres seccions del Festival.

COMPETIDORS PER AL PREMI CREATIU

8. Podran optar al PREMI CREATIU aquelles produccions realitzades per alumnes d’escoles de formació de professionals de l’audiovisual que siguin seleccionats pel Comitè de Selecció. Se sol•licitarà a tots els participants que conjuntament a les seves produccions ens enviïn un certificat de la Universitat o del Centre d’estudis que avalin el treball presentat i la condició d’alumne del concursant.

PROMOCIÓ DEL FESTIVAL
9. El Festival es reserva el dret d’utilitzar seqüències de les pel•lícules seleccionades i emetre-les per televisió durant la setmana del Festival per a finalitats promocionals. Els participants conserven els drets d’autor de les seves pel•lícules.

10. El Festival podrà utilitzar les obres projectades i premiades parcialment o en la seva totalitat per a finalitats de divulgació sense propòsits comercials (presència en la Motxilla del Festival, TV OETI, Mostra, conferències). Avisem als productors sempre en la mesura que sigui possible.

11. El DVD, Blue Ray o 35mm. quedarà en el fons videogràfic de l’Observatori Europeu de la TV Infantil per a finalitats d’estudi, consulta, debat, docència, etc. En cap cas s’utilitzarà amb finalitats comercials.

INSCRIPCIÓ
12. La inscripció és gratuïta i totes les persones participants rebran una còpia del catàleg oficial després de l’esdeveniment com a prova de la seva participació.

ENVIAMENT I DEVOLUCIÓ DEL MATERIAL
13. Els participants es faran càrrec de la despesa de l’enviament i embalatge del seu material per fer-lo arribar al Festival.

14. Per passar l’aduana, s’ha d’escriure clarament: "MATERIAL PER A FINALITATS CULTURALS SENSE VALOR COMERCIAL / VIDEOTAPE OR DVD FOR CULTURAL PURPOSES. NO COMERCIAL VALUE". Si us plau, enviï el seu material a l’adreça següent:
FESTIVAL INTERNACIONAL DE L'AUDIOVISUAL DE BARCELONA
C/ Aragó 290-292, 5 B Barcelona 08009 ESPANYA.

15. Les decisions del jurat seran inapel·lables.

16. Les produccions exhibides al YouTube no haurien d’enviar-se.

17. La participació en el Festival suposa la total acceptació del present reglament.

 

www.oeti.org
observatori@oeti.org
Condiciones de uso · Protección de datos